Sıkça Sorulan Sorular

Pencere camlarının tek cam olarak kullanılması durumunda, kışın bina içinden dışarıya önemli boyutta ısı kaçışı olmaktadır.
Tek camın yalıtım açısından yarattığı olumsuzluğu gidermek amacıyla çift cam geliştirilmiştir. Yalıtım camı alanında çift cam uygulaması ülkemizde Trakya Cam öncülüğünde 1974 yılında başlamış ve Isıcam markası ile pazara sunulmuştur.
Isıcam, Trakya Cam’ın kendi tesislerinde ve Trakya Cam tarafından düzenli olarak denetlenen 155 adet Isıcam Yetkili Üreticisi’nin tesisinde üretilmektedir.
Isıcam, ısı kayıplarını tek cama göre %50 azaltmaktadır. Ancak bunun da ötesine geçmek, camla daha fazla yalıtım ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Low-E kaplamalı camlar geliştirilmiştir. Trakya Cam, ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı ünitesini Isıcam Sinerji markası ile pazara sunmaktadır.
Isıcam Sinerji, ısı kontrol özelliği sayesinde ısı kayıplarını standart çift cama göre %50 azaltmaktadır. Böylece ısınmak için harcanan enerji azaltılarak yakıt masraflarından tasarruf sağlanmaktadır.
Dört mevsimi bir arada yaşayan Türkiye’de, kışın soğuktan korunmak kadar, yazın sıcaktan da korunmak önemlidir. Trakya Cam’ın ısı ve güneş kontrolü sağlayan kaplamalı yalıtım camı ünitesinin markası ise Isıcam Konfor’dur. Isı kaybını standart çift cama göre %50, güneş ısısı girişini %40 azaltarak kışın yakıt, yazın da klima masraflarından tasarruf sağlamaktadır.Sonuç olarak, çift camda en iyi ısı yalıtımı;Isıcam Sinerji, Isıcam Sinerji 3+, Isıcam Konfor veya Isıcam Konfor 3+ kullanılması,Ara boşluk genişliğinin 16 mm olması,Ara boşluğa hava yerine argon gazı doldurulmasıdurumunda sağlanabilmektedir.
Cam kalınlığının artmasının ısı yalıtımına katkısı yoktur. Ancak cam alanı büyüdükçe, cam kalınlıklarının artırılması gerekir.

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında daha iyi bir yalıtım performansı ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği uygulanmaktadır.Yönetmelik, yapı malzemelerinin yalıtım değerleri ve hesap yöntemleri için TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardını referans olarak almaktadır.

TS 825 Isı Yalıtım Standardı Kuralları bina camlamalarını 2 ayrı grupta değerlendirmektedir.

• Klasik pencere camlamaları

Ülkemizde pencere (doğrama+cam) bütünün ısı yalıtım değerinin (Upencere) 4 bölge için 2,4 W/m2K olması önerilmektedir.

Söz konusu yalıtım değerine ulaşılabilmesi için standart bir doğramada kullanılacak olan pencere camının “Isı kontrol kaplamalı (Isıcam Sinerji) veya ısı ve güneş kontrol kaplamalı (Isıcam Konfor) yalıtım camı” olması gerekmektedir.

İlgili ürünler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan inşaat birim analizlerinde;

– Isı kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam Sinerji) poz no:Y.28.645/C21-C30

– Isı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam Konfor) poz no: Y.28.645/C41-C52

• Giydirme cephe camlamaları

Bir binanın dış kabuğunun %60 ve/veya üzerinin cephe camı ile kaplı olması durumunda ilgili standart, cephe camlama sisteminin ısı yalıtım değerinin 2,1 W/m2K’den daha yüksek olmaması gereğini işaret etmektedir.

Cephe camlamalarında ısı, güneş kontrolü ve emniyet ihtiyacı nedeniyle binanın cephe sisteminde kullanılan çift camın dış tarafındaki cam; temperli, renkli veya reflektif kaplamalı olarak uygulanmaktadır. Standartta belirtilen ısı yalıtım değerine ulaşılabilmesi için cephe camı olarak kullanılan yalıtım camının iç camının da “Isı kontrol kaplamalı (Low-E) cam” olması gerekmektedir.

Cama uygulanan temper ve lamine işlemleri ile cama emniyet ve güvenlik özellikleri kazandırılmakta, kırılma sonucunda oluşabilecek yaralanma riskleri azaltılırken dışarıdan gelecek darbelere ve saldırılara karşı can ve malın korunmasına katkı sağlanmaktadır.Temperli cam düz cama göre darbelere karşı yaklaşık 5 kat daha dayanıklıdır. Kırıldığı zaman küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından emniyet camı olarak kullanıma uygundur. TRC Duracam®, Trakya Cam’ın temperli camının markasıdır.

Lamine camlar, bağlayıcı povinil butiral (PVB) tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir. TRC Lameks®, Trakya Cam’ın lamine camının markasıdır.

Lamine camlar,

Kırılma hâlinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır.

Bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişleri önler ve geciktirir.

Vitrinler, çatı ve tavan camları, rüzgârlıklar, korkuluklar, iç bölme panoları, müzeler, banka şubeleri, hastaneler (özellikle psikiyatri klinikleri), polis merkezleri ve askeri kurumlar, aktivitenin yoğun olduğu spor komplekslerinde kullanılır.

Gürültü kontrol camları, insan sağlığını tehdit eden gürültünün yaşanan mekâna girişini azaltır.Isıcam’larda farklı kalınlıklarda cam kullanılması veya camlardan birinin laminasyonlu olması gürültünün iç mekâna girişini azaltır. Ancak gürültü düzeyi yüksek ortamlarda daha etkili bir ses yalıtımı için

Trakya Cam’ın özel geliştirilmiş bir ürünü olan akustik laminasyonlu cam kullanımına ihtiyaç vardır. Akustik laminasyonlu cam, Isıcam ünitelerinde kullanılarak pencerelerin gürültü kontrol performansı artırılabilir. Cam kalınlığı ve kombinasyonu, gürültünün türüne ve şiddetine göre seçilmelidir.

Akustik laminasyonlu camlar, iki cam plakanın ses emici bağlayıcı bir tabaka ile ısı ve basınç altında kaynaştırılması ile elde edilir. Etkin gürültü yalıtımı için konutta sadece camda değil; duvar, çatı ve doğramalar gibi ayırıcı elemanlarda da benzer önlemler alınması gerekmektedir.

TRC Acoustic Lameks, Trakya Cam’ın gürültü kontrol camlarının markasıdır.

Etkin gürültü yalıtımı için yapıda sadece camda değil, duvar, çatı ve doğramalar gibi ayırıcı elemanlarda da benzer önlemler alınması gerekmektedir.

Isıcam, üretim hataları ile hatalı üretimden kaynaklanan ara boşluktaki buğulanmaya ve bozulmaya karşı üretim tarihinden başlamak üzere, 10 yıl garantilidir.Karolajlı, jaluzili, bombeli ve benzeri çift cam uygulamaları garanti kapsamı dışında olup, olası sorunlardan Isıcam Yetkili Üreticisi sorumludur.

Isıcam’ın pencereler dışında kullanılması, cam kırılmalarının herhangi bir türü ve burada yazılanlar dışındaki hususlar garanti kapsamı dışındadır.

Isıcam ünitelerinde görülen; tayflanma (girişim renklenmesi, brewster halkası), çift cam efekti, temperli camlarla üretilen Isıcam ünitelerindeki renklenme (leopar benekleri) ve optik dalgalanma (merdane izleri), sıcaklık ve barometrik basınç değişimlerinin neden olduğu görüntülerdeki dalgalanmalar, ünitenin dış yüzeyinde atmosferik koşullar nedeniyle oluşan dış yüzey terlemesi olağan durumlar olup hata olarak değerlendirilmez.

Ünitelerin doğramalara takılması sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan bozulmalarla ilgili garantiler, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır.

Isıcam’ın içinde (iki cam plaka arasında) olan terleme (buğulanma) üretim veya montaj hatasından kaynaklanan ve yalıtım camı ünitesinin özelliğini sona erdiren bir hatadır. Böyle bir durumda Isıcam ünitesi garanti kapsamında değiştirilir.Ancak, kış aylarında Isıcam’ın oda içine bakan yüzeyinde oluşan terleme, Avrupa ve Türk Standartlarında da belirtildiği gibi belirli fiziksel koşulların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan doğal bir olaydır. Fiziksel koşullar değiştiğinde terleme ortadan kalkar. Geçici görüntü sorunları yaratan terlemeler genelde havalandırmasız koşullarda daha rahatsız edici boyutlardadır.

Binalarda en önemli nem kaynakları; banyo, mutfak ve ev içinde kurutulan çamaşırlardır. Ayrıca bina içindeki çiçekler, akvaryumlar, bacasız likit gaz sobaları da önemli nem kaynakları arasında yer almaktadır.

Ahşap ve tek camlı pencerelere göre çok iyi bir sızdırmazlığa sahip olan PVC doğrama pencereler, oda içindeki havanın dış ortam ile sirkülasyonunu tamamen kesmektedir. Birçok binada duvarların badanasında kullanılan ve hava geçirmeyen boyalar oda içinde artan nemin dışarı çıkmasına engel olarak terlemenin erken başlamasına neden olmaktadır.

Ayrıca, yeni yapılarda binanın kuruma süresince ortama fazla miktarda su buharı salındığından bina içi nem miktarı normalden fazla olacaktır.

Terlemeye karşı alınması gereken önlemler:

Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor kullanıldığında terleme olasılığı azalır.

Evde nemin yüksek olduğu banyo, mutfak, çamaşır kurutma mekanı vb. ortamlar aspiratör, baca veya açılan pencerelerle havalandırılarak ev içindeki nem azaltılabilir.

Gaz sobası, katalitik türü ısıtıcılar aşırı su buharı oluşumuna neden olacağı için daha sık havalandırma yapılmalıdır.

Evde akvaryum ve fazla miktarda çiçek varsa havalandırma daha fazla yapılmalıdır.

Çok iyi contalara sahip olduğu için hava sızıntılarını önleyen ve dolayısıyla da daha iyi bir ısı yalıtımı sağlayan kaliteli doğramalar kullanıldığında, doğrama sistemine ankastre edilmiş havalandırma menfezleri ve/veya pencereleri zaman zaman açarak sistematik havalandırmadan yararlanılmalıdır.

Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor’un tercih edilmesi, gelecekte elde edilecek kazançlara yönelik bir tür yatırım özelliği taşımaktadır. Isıcam Sinerji için ilk yatırım aşamasında fazladan yapılan harcama, enerji giderlerinden sağlanan tasarrufla 1-2 yılda geri kazanılmakta, binanın kalan ömrü boyunca da kazanç sağlanmaya devam edilmektedir.Isıcam Konfor kullanılan konutlarda ise, klima kapasitesini daha düşük tutma imkânı elde edilerek klima yatırım tutarından tasarruf sağlanabilmektedir. Buna ilaveten enerji giderlerinden de elde edilecek tasarrufla ilk yatırımı geri ödeme süresi yine 1-2 yıl olmaktadır.

Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor’un temizlenmesinde cam yüzeylerinde kalıcı çizilmelere neden olacak bıçak, sert yüzeyli bulaşık süngeri, jilet, metal, kimyasal vb. aşındırıcı malzemelerin kullanılmaması gerekir.
Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor ürünlerinin bünyesinde, fabrika ortamında özel olarak kaplanmış camlar bulunmaktadır. Söz konusu kaplamalar mevcut camlara uygulanamaz. Bu nedenle mevcut yalıtım camı ünitelerinin Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor ile değiştirilmesi gerekmektedir.
Doğramayı değiştirmeden, mevcut yalıtım camı ünitesi çıkarılıp, aynı ebatlarda ve doğrama yuvasına uygun kombinasyonda Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor uygulanabilir..
Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor yalıtımlı doğramalar ile birlikte kullanılmalıdır. Ahşap, PVC, alüminyum gibi her türlü doğramaya Isıcam montaj prensipleri ile uygulanabilir.